ΔΙΚΤΥΑ

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του δικτύου στο χώρο σας. Είτε πρόκειται για μικρή κατοικία, είτε για μεγάλους εκθεσιακούς χώρους, έχουμε τις γνώσεις και τη δυνατότητα να εκπονήσουμε μελέτη & να αναλάβουμε την εγκατάσταση του δικτύου σας με βάση τις ακριβείς σας ανάγκες. Μπορούμε να υλοποιήσουμε επιτυχώς δημόσια WiFi που χρησιμοποιούν τα social media, μελέτες για υποδομές υποστήριξης μέχρι και 1500+ ατόμων, όπως επίσης και μικροκυματικές ζεύξεις μεγάλων αποστάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ