Η NextGen είναι μια επιχείρηση πληροφορικής και νέων τεχνολογιών με έδρα την Καστοριά. Με κύριο μέλημά μας, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην περιοχή της Καστοριάς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας. Με χρήση της υψηλής τεχνογνωσίας μας και της επαγγελματικής μας κατάρτισης, οι λύσεις που προσφέρουμε έχουν υλοποιηθεί στην πλειοψηφία τους απο εμάς. Αξιοποιώντας τους Data Servers, που εμείς εγκαταστήσαμε, σε περιοχές της Καστοριάς, έχουμε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και της καθημερινής ζωής των κατοίκων της περιοχής μας, μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών.

Τεχνολογίες Εφαρμογής & Συνεργάτες