Τηλεφωνικό Κέντρο

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λύσεις τηλεφωνικού κέντρου για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς επίσης και για ξενοδοχειακές μονάδες. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ