ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Λύσεις τηλεφωνικού κέντρου για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς επίσης και για ξενοδοχειακές μονάδες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ